Witamy!

 

 

WITAMY W POLSKIEJ  SZKOLE im.
ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO

przy PARAFII ŚW. WILLIAM-a

ZAPRASZAMY!

Karta rerestracyjna dostępna na naszej stronie internetowej lub po każdej niedzielnej mszy świętej. Nie zwlekaj- lista miejsc ograniczona.

Zapewniamy naukę języka polskiego, historii, geografii Polski oraz lekcje religii z przygotowaniem do sakramentów świętych. U nas Twoje dziecko spędzi czas w rodzinnej atmosferze poznając kraj swoich przodków.

Po więcej informacji proszę dzwonić:

  • Ksiądz Proboszcz R. Łojek (773)625-1118
  • Dyrektor Marzena  Kozłowska (773)844-6347
  • V-C dyrektor Renata Stafska (773) 517-0467
  • Dyrektor finansowy: Monika Pietrzyk (773)259-9200

Rok 2017 ogłoszony rokiem Św. Brata Alberta Chmielowskiego

Wyniki miedzyszkolnego konkursu

plastyczno -literackiego!!!​​​

pod hasłem
"Powinno sie byc dobrym jak chleb .
 Powinno się być  jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny.

 

Projekt współfinansowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą oraz Polsko Słowiańską Unię Kredytową - oddział w Schaumburgu


Protokół  z  Obrad Komisji Konkursowej  Miedzyszkolnego Konkursu Plastyczno literackiego pod hasłem" Powinno sie być dobrym jak chleb" organizowanego przez Polska szkołę im Św Brata Alberta Chmielowskiego
 Komisja Konkursowa w następującym składzie
 Przewodniczący Pan Piotr Zachwiej  Artysta, malarz, wykonawca elementów dekoracyjnych w Kościele św. Williama
Siostra Anna Kozioł  - nauczyciel katecheta, przedstawiciel sponsora - Zgromadzenia Sióstr Albertynek
Pani Małgorzata Błach - Nauczyciel , Prowadzący Szkolne Koło Plastyczne
Pani Renata Stafska nauczyciel,vice dyrektor polskiej szkoły
W dniu 4 listopada dokonała oceny prac przygotowanych na konkurs wg nastepujących kryteriów: zgodność pracy z tematem, komunikatywność przekazu, pomysłowość, orginalnośc, samodzielnośc wykonania. Do konkursu zostało zgłoszone 44 prace z Polonijnych Szkół Metropolii Chicagowskiej oraz  4 prace  przysłane z Zespołu Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie, która jest nasza szkołą siostrzaną, nosząca imię św Brata Alberta Chmielowskiego.
Komisja Konkursowa miała bardzo trudne zadanie, gdyż poziom prac był bardzo wysoki.
Po wnikliwej ocenie komisja postanowiła przyznać następujace nagrody:
Uczniowie Polskiej Szkoły Brata Alberta Za udział
Maya Chlanda ,  Aurelia Pajor,  Aleksandra Malara, Emilka Szara,Dylan Roj Stopierzyński,
Zgodnie z wolą jednego ze sponsorów czyli naszych kochanych Sióstr Albertynek do nagrody WYRÓŻNIENIA zostały wybrane po 1 pracy spośród wszystkich   Szkół Polonijnych, które wzięły udział w konkursie.
JULIA RYDIAN   POLSKA SZKOŁA IM ŚW BŁAŻEJA
ISABEL SZTORC POLSKA SZKOŁA IM EMILII PLATER
ELIZABETH LIST    POLSKA SZKOŁA IM ŚWIĘTEJ TRÓJCY
DARIA GROCHOLA  POLSKA SZKOŁA IM FAUSTYNY KOWALSKIEJ
KARINA KOPEC POLSKA SZKOLA IM MAŁGORZATY MARII
WIKTORIA SNARSKA POLSKA SZKOLA IM JANA KOCHANOWSKIEGO
JULIA NITKOWSKI POLSKA SZKOLA IM URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ
MAYA GABRYS POLSKA SZKOLA IM SW BRATA ALBERTA
Nagroda specjalna od Sióstr Albertynek dla najmłodszych uczestników konkursu :
MICHAŁ DUDEK
MAKSYMILIAN PAJĄK
POLSKA SZKOLA IM SW BRATA ALBERTA
Nagroda specjalna w kategorii MISTRZ I UCZEŃ
 Nagrodę otrzymuje mistrz Pani ALICJA BUCH i uczeń MKSYMILIAN PAJĄK POLSKA SZKOLA IM SW BRATA ALBERTA
 Nagrodę w kategorii WIERSZ  Sebastian Lasak POLSKA SZKOLA IM SW BRATA ALBERTA
 Nagroda za zajęcie 3 miejsca w kategorii dzieci starszych  otrzymuje JULIA ROMANEK POLSKA SZKOLA IM SW BRATA ALBERTA
 NAGRODE ZA ZAJĘCIE 3 MIEJSCA W KATEGORII DZIECI MŁODSZYCH OTRZYMUJE
NATALIA URUCHIMA POLSKA SZKOLA IM SW, BRATA ALBERTA
 Nagrode za zajecie 2 miejsca w kategorii dzieci starszych otrzymuje EMILIIA STUCZYK Z POLSKIEJ SZKOLY IM SW. BŁAŻEJA
 2 MIEJSCE ORAZ NAGRODE W KATEGORII DZIECI MŁODSZYCH OTRZYMUJE TALIAH URUCHIMA, POLSKA SZKOLA IM SW BRATA ALBERTA 
1 MIEJSCE  : w kategorii  dzieci starszych
  JULEK BOBEK  POLSKA SZKOLA IM TRÓJCY ŚWIĘTEJ
1 MIEJSCEW KATEGORII DZIECI MŁODSZYCH 
ADAM DUDEK POLSKA SZKOLA IM ŚW BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO
NAGRODA  DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SPECJALNYCH SZKÓŁ PRZYSZPITALNYCH W TARNOWIE:
1 MIEJSCE JAN ŁUKASIK  ORAZ NATALIA NOWAK
2 MIEJSCE KAMILA CICH
WYRÓŻNIENIE MARTYNA WÓJCIK
nagroda zostanie porzesłana pocztą
NAGRODA SPECJALNA UFUNDOWANA PRZEZ SIOSTRY ALBERTYNKI ZA WYJATKOWA TRAFNOSC PRZEKAZU SŁOW SW BRATA ALBERTA " POWINNO SIE BYC DOBRYM JAK CHLEB, POWINNO SIE BYC JAK CHLEB"
NAGRODE OTRZYMUJA  LILY SPIEWAK ORAZ  ADAM DUDEK POLSKA SZKOLA IM SW. BRATA ALBERTA
  Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy. 

 

 

​​