Pierwsza Komunia Święta

I KOMUNIA ŚWIĘTA

Przygotowanie do I spowiedzi i Komunii św. trwa 2 lata i obejmuje klasę II i III.

   W tym czasie, podczas katechezy dzieci uczą się odkrywać obecność Pana Jezusa w codziennym życiu i w Jego słowie zawartym w Piśmie św. Poznając Dekalog jako wyraz troski Boga o dobro każdego człowieka uczą się odróżniać dobro od zła i stawać po stronie dobra. Równocześnie poznają pojęcie grzechu i wartość sakramentu pokuty i pojednania.

Podczas katechezy w naszej szkole nie tylko przekazujemy dzieciom konkretne wiadomości by doprowadzić je do pierwszego spotkania z Jezusem w Komunii św., ale kształtujemy w nich określone postawy, tak by w przyszłości mogły dokonywać właściwych wyborów. .

Przygotowaniem uczniów do sakramentu Pierwszej Komuni Świętej zajmuje

się Siostra Anna Kozioł