Sakrament Bierzmowania

Sakrament Bierzmowania

W naszej Polskiej Szkole im. Św. Brata Alberta przygotowujemy uczniów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

Jest to sakrament ktróry młodzi nasi uczniowie przyjmują w darze pełnię Darów i Owoców Ducha Świętego, który umacnia do dawania odważnego świadectwa przynależności do Kościoła i radosnego wyznawania wiary w Boga w dzisiajszym świecie.

    Przygotowanie do Bierzmowania  trwa 2 lata i jest prowadzone podczas lekcji religii w klasie siódmej i ósmej.

W pierwszym roku przygotowania poznajemy historię Kościoła, począwszy od Zesłania Ducha Świętego, poprzez prześladowanie chrześcijan oraz działalność misyjną św. Pawła. Następnie uczymy się o podziałach w Kościele, jakie miały miejsce w jego historii, oraz o głównych religiach świata, takich jak chrześcijanstwo, islam i judaizm. Dalej, mówiąc o roli i misji Kościoła, dowiadujemy się o strukturze hierarchicznej w Kościele, oraz o misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej. Wreszcie szukając Boga w życiu codziennym zastanawiamy się jak Pan Bóg może być obecny w świecie filmu, muzyce, mediach, reklamie, w przyrodzie i sporcie, w relacjach z innymi w domu i szkole, czy też w relacjach z chłopakiem i dziewczyną. Zastanawiamy się też, jakie są zagrożenia młodego człowieka?

    W drugim roku przygotowania, czyli w klasie ósmej, powtarzamy najważniejsze tematy z naszej religii katolickiej, a mianowicie:Pismo Święte i Modlitwa, Wiara i Kościół, Sakramenty Święte, a wśród nich ten najważniejszy dla młodego człowieka- Sakrament Bierzmowania, który winniśmy przyjąć świadomie, tak aby jak to się czasem potocznie mówi, nie był to "sakrament uroczystego pożegnania się z Kościołem", lecz Sakramentem, który napełni nas Mocą z Wysoka do dawania świadectwa i dojrzałego przyznawania się do wiary katolickiej w naszym codzinnym życiu.

Przygotowaniem Uczniów do Sakramentu Bierzmowania zajmuje się Ojciec Stanisław Czarnecki.