Zajęcia dodatkowe

W roku szkolnym 2017/2018 oferowane są następujące zajęcia dodatkowe:

- Logopedyczne,

-Plastyczne,

- Teatralne,

- Śpiew,

- Zumba.