ŚPIEW

ZAJĘCIA MUZYCZNE

"Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp, tam dobre serce mają. Bo ludzie źli, ach, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają"

~ Johann Wolfgang Goethe

W każdą sobotę  pół godziny przed lekcjami dzieci, które lubią i chcą śpiewać uczestniczą w zajęciach podczas których przygotowywane są piosenki na Liturgię Mszy Św. oraz szkolne uroczystości.

    Dzieci te tworzą małą scholkę, która przewodniczy śpiewom. Jest to dobra okazja doskonalenia słuchu muzycznego a także polskiej mowy wyrażanej w wykonywanych tekstach.

Zajęcia muzyczne prowadzone są przez siostrę Annę Kozioł od 2013 roku.