plastyczne

WARSZTATY PLASTYCZNE

 

"Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki"

                                       ~ Leonardo da Vinci

 

Zajęcia są prowadzone w każdą sobotę po lekcjach-

 godz. 2.00-3.00 w klasie 3-latków.

Co robimy na zajęciach?

Wycinamy, malujemy, wydzieramy, rysujemy, kolorujemy, robimy origami, ozdabiamy, poznajemy sławnych malarzy i wile wilecej....

 

Plastyka jest jedną z podstawowych  form ekspresji twórczej, w której dziecko ma możliwość wyrażania emocji i przeżyć w toku swojej aktywności.

Zajęcia plastyczne są organizowane tak, aby każde dziecko miało możliwość indywidualnego i co ważne swobodnego wypowiadania się oraz tworzenia w zakresie dostępnych środków plastycznych.

Ćwiczenia plastyczne w dużej mierze pozytywnie wpływają na prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka. Twórczość plastyczna sprzyja redukowaniu napięc emocjonalnych, uspokaja, daje dużo swobody, a jednocześnie radości i satysfakcji. Rozbudzanie zainteresowań sztuką,plastyką skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania.

Warsztaty plastyczne są prowadzone przez panią Małgorzatę Błach