Uroczystość patrona szkoły

Uroczystość patrona szkoły - 1414
Uroczystość patrona szkoły - 1415
Uroczystość patrona szkoły - 1416
Uroczystość patrona szkoły - 1417
Uroczystość patrona szkoły - 1418
Uroczystość patrona szkoły - 1419
Uroczystość patrona szkoły - 1420
Uroczystość patrona szkoły - 1421
Uroczystość patrona szkoły - 1422
Uroczystość patrona szkoły - 1423
Uroczystość patrona szkoły - 1424
Uroczystość patrona szkoły - 1425
Uroczystość patrona szkoły - 1426
Uroczystość patrona szkoły - 1427
Uroczystość patrona szkoły - 1428
Uroczystość patrona szkoły - 1429
Uroczystość patrona szkoły - 1430
Uroczystość patrona szkoły - 1431
Uroczystość patrona szkoły - 1432
Uroczystość patrona szkoły - 1433
Uroczystość patrona szkoły - 1434
Uroczystość patrona szkoły - 1435
Uroczystość patrona szkoły - 1436
Uroczystość patrona szkoły - 1437
Uroczystość patrona szkoły - 1438
Uroczystość patrona szkoły - 1439
Uroczystość patrona szkoły - 1440
Uroczystość patrona szkoły - 1441
Uroczystość patrona szkoły - 1442
Uroczystość patrona szkoły - 1443
Uroczystość patrona szkoły - 1444
Uroczystość patrona szkoły - 1445
Uroczystość patrona szkoły - 1446